Kada MQ išsijungia?

Normalaus darbo metu debito jungiklis automatiškai išjungia MQ tik tuo atveju, jei debitas sumažėja iki 0.07 m³/h. Kai debitas nukrenta žemiau šios vertės, siurblys po 12–15 sekundžių išsijungia. Taip pat galima išjungti siurblį rankiniu būdu įjungimo/išjungimo jungikliu.

MQ taip pat išsijungia suveikus per aukštos temperatūros arba sausosios eigos aliarmui.