Kokius skysčius galima siurbti?

Švarius, mažo klampumo, nesprogius skysčius be kietų dalelių ar ilgo pluošto.

Jei bus siurbiamas skystis, kurio tankis kitoks nei vandens, reikia atsižvelgti į dėl hidraulinės galios pasikeitimo pasikeitusią reikalingą variklio galią.

Jei siurbiami agresyvesni nei geriamasis vanduo skysčiai, reikia naudoti specialių medžiagų siurblio versijas, pvz., SP N, SP R arba SPNE.