Koks minimalus skysčio lygis reikalingas, kad siurblys galėtų tinkamai dirbti?

EF ir SE siurbliai turi variklius, kuriuos aušina išorėje esantis siurbiamas skystis. Kad šie varikliai būtų pakankamai aušinami, EF ir SE siurbliams dirbant jie visada turi būti pilnai panardinti į siurbiamą skystį. Jei tai neįmanoma, skysčio lygis niekada neturi nukristi žemiau pusės siurblio aukščio.

Iš kitos pusės, KP ir AP siurbliai turi variklius, kurie yra aušinami iš vidaus, per siurblį tekančiu skysčiu. Todėl šie siurbliai dirbdami neturi būti panardinti skystyje ir gali išsiurbti skystį iki 3 cm lygio.