Kas yra hidrauliniai smūgiai ir kas juos sukelia?

Hidraulinis smūgis – tai staigūs slėgio padidėjimas, kurį sukelia staigus skysčio greičio pasikeitimas vamzdyne. Šis reiškinys kartais vadinamas „vandens kalimu“, nes slėgio pokyčiai dažnai sukelia triukšmą, panašų į tą, kuris girdėtųsi daužant vamzdyną plaktuku.

Gręžiniuose hidrauliniai smūgiai paprastai atsiranda, jei a) žemiau siurblio esančiame vamzdyje sumontuotas atbulinis vožtuvas yra daugiau kaip 9 m virš vandens lygio, arba b) žemiau siurblio esančiame vamzdyje sumontuotas atbulinis vožtuvas yra nesandarus, o aukščiau to lygio esantis atbulinis vožtuvas yra sandarus. Abiem atvejais žemiau esančiame vamzdyje susidaro dalinis vakuumas. Kai kitą kartą siurblys paleidžiamas, vanduo dideliu greičiu užpildo tą vamzdžio dalį, kurioje yra vakuumas, ir atsitrenkia į uždarytą atbulinį vožtuvą ir stovintį vandens stulpą, taip sukurdamas staigų slėgio padidėjimą arba hidraulinį smūgį. Šis staigus slėgio padidėjimas gali suplėšyti vamzdžius, sulaužyti jų jungtis, pažeisti siurblį ir/arba variklį. Jei vyksta hidrauliniai smūgiai, sistemą reikia išjungti ir iškviesti montuotoją, kad išspręstų šią problemą.