Koks maksimalus smėlio kiekis gali būti siurbiamame vandenyje?

Maksimalus smėlio kiekis vandenyje turi neviršyti 50 g/m³. Dėl didesnio smėlio kiekio sutrumpėja siurblio tarnavimo laikas ir padidėja siurblio užstrigimo pavojus.