Kuo skiriasi nuotekų ir drenažo siurbliai?

Pagrindinė drenažo siurblių paskirtis yra išsiurbti paviršinį vandenį, į įvairias vietas prasisunkusį vandenį ir gruntinį vandenį. Tuo tarpu nuotekų siurblių pagrindinė paskirtis yra šalinti nuotekas. Jie naudojami išsiurbti nuotekas iš nuotekų šulinių ir nuotekų siurblinių.

Šių siurblių konstrukcija daugiausia skiriasi pralaidumu, t.y. kokio maksimalaus dydžio kietų dalelių gali būti siurbiamame skystyje. Nuotekų siurblių pralaidumas paprastai yra didesnis nei drenažo siurblių.