Kas yra spaudimo jėga ir kas ją sukelia?

Spaudimo jėga – tai siurbliui dirbant jo darbaratį / veleno mazgą veikianti žemyn nukreipta jėga. Dauguma siurblių ir variklių yra sukonstruoti taip, kad jiems dirbant visada turi būti spaudimo jėga. Tačiau per didelės spaudimo jėgos taip pat gali sukelti problemų, pavyzdžiui, jei siurblys dirba mažo debito ir didelio slėgio darbo taške. Jei siurblys nuolat dirba tokiu režimu, gali būti pažeisti variklio ašiniai guoliai. Taip pat siurblys ir variklis gali perkaisti dėl pakankamo aušinimo srauto nebuvimo.

 

Kad nekiltų tokių problemų, siurblys turi dirbti nurodytame debitų intervale. „Grundfos“ panardinamųjų siurblių kreivėse leidžiamas debitų intervalas parodytas ištisine linija, o draudžiamas intervalas punktyrine linija.