Kas yra kavitacija?

Kavitacija – tai garų burbuliukų susidarymas ir staigus sprogimas. Šis procesas vyksta tam tikrose siurblio vietose, kur slėgis nukrenta žemiau siurbiamo skysčio garų slėgio. Skysčio garų slėgis – tai slėgis, kuriam esant skystis pradeda virti arba garuoti. Siurblį galinti pažeisti kavitacija pasireiškia, kai siurblio įvade esantis slėgis yra mažesnis nei siurbliui reikalingas bendras teigiamas slėgis įvade (NPSHR).

Kad būtų išvengta kavitacijos, t. y. kad skystis nevirtų ir negaruotų, įvade turi būti užtikrintas tam tikras minimalus slėgis, įvardinamas kaip esamas bendras teigiamas slėgis įvade (NPSHA). Turi būti užtikrinta, kad slėgis siurblio įvade visada būtų didesnis už skysčio garų slėgį esamoje temperatūroje.

Pastaba. Jei siurblyje pasireiškia kavitacija, reikia pridaryti siurblio išvado pusėje esantį valdymo vožtuvą, kad sumažėtų debitas ir kartu siurbliui reikalinga NPSH vertė. Tačiau debitas turi likti ne per mažas, kad siurblys būtų pakankamai aušinamas ir tepamas.