Kas yra NPSH kreivė ir kodėl ji yra svarbi?

NPSH kreivė parodo mažiausią leidžiamą slėgį įvade (išreiškiamą metrais), kuriam esant siurblys dirbs pagal našumo kreivę, ir kuriam esant siurbiamas skystis negaruoja ir siurblyje nepasireiškia kavitacija.

Esant konkrečiam debitui, NPSH vertė siurblio įvade visada turi būti mažiausiai 0.5 m didesnė už NPSH kreivėje pateiktą vertę:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m saugumo atsarga