Kaip siurblio našumas priklauso nuo siurbiamo skysčio tankio ir klampumo?

Jei nenurodyta kitaip, „Grundfos“ dokumentacijoje kreivės pateikiamos 20 °C temperatūros vandens tankiui ir klampumui (tankis = 1, klampumas = 1). Jei siurbiamo skysčio tankis ir klampumas skiriasi nuo 20 °C temperatūros vandens tankio ir klampumo (tankis = 1, klampumas = 1), reikalingą siurblio našumą gali reikėti pakoreguoti. Norint atlikti skaičiavimus su konkrečiu skysčiu, galima pasinaudoti „Grundfos“ siurblių parinkimo įrankiu WebCAPS.