Ką reiškia terminai „įsiurbimo režimas“ ir „įsiurbimo aukštis“?

Terminas „įsiurbimo režimas“ reiškia įsiurbimą esant neigiamam slėgiu įvade, kai skystis patenka į siurblį iš vietos, esančios žemiau siurblio įvado, ir kai toje vietoje skystis kontaktuoja su atmosferos oru (atvira sistema). Tai reiškia, kad slėgis siurblio įvade yra lygus atmosferos slėgiui arba yra už jį mažesnis. Išcentriniams siurbliams, kad siurblio našumas atitiktų našumo kreivę, visada reikalingas pakankamas slėgis įvade.

Geram veikimui labai svarbus esamas NPSH. Tai sistemos parametras, kuris turi būti didesnis už siurbliui reikalingą NPSH vertę su mažiausiai 0.5 m saugumo atsarga:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m saugumo atsarga