Šildymo sistemoje nepasiekiama pakankama temperatūra.

Galima sutrikimo priežastis

Veikia automatinis naktinis režimas.

Pasikeitė hidrauliniai parametrai. Siurblys turi prie jų prisiderinti.

Jei veikia automatinis naktinis režimas

Išjunkite naktinį režimą mygtuku 4.

„AutoAdapt“ režime

Galima sutrikimo priežastis: „AutoAdapt“ funkcija negali tinkamai prisiderinti prie šildymo sistemos.

Priemonės

Elektros maitinimo grandinės jungikliu (ne siurblio jungikliu) išjunkite siurblį 5 minutėms ir vėl jį įjunkite.

Mygtuku 5 perjunkite siurblį į kitus režimus, kol vėl grįšite į „AutoAdapt“ režimą. Gali prireikti iki kelių valandų, kol automatiniai nustatymai prisiderins prie sistemos kreivės.

Jei tai neduoda norimų rezultatų, siurblį galima perjungti į kitus režimus.

Priemonės

Mygtuku 5 pasirinkite kurią nors iš keturių galimų proporcinio arba pastovaus slėgio kreivių ir leiskite siurbliui padirbti kiekvienu iš režimų maždaug dvi valandas.

Jei šilumos tiekimas nepagerėja:

Mygtuku 5 perjunkite siurblį į pastovių apsukų II režimą ir leiskite siurbliui dirbti apie 2 valandas. Jei šilumos tiekimas nepagerėja, perjunkite siurblį į pastovių apsukų III režimą.

Jei šilumos tiekimas vis tiek nepagerėja, kreipkitės į specialistą.