Suveikė variklio paleidiklio automatiniai jungikliai arba saugikliai. Kokia gali būti to priežastis?

Automatiniai jungikliai ir saugikliai suveikia dėl įvairių priežasčių: per maža įtampa, neteisingai parinktas automatinis jungiklis arba saugikliai, per maža automatiniame variklio jungiklyje nustatyta srovė, asimetrinė trijų fazių srovė, trumpasis jungimas variklyje, neteisingas laidų prijungimas arba blogos elektros jungtys, susidėvėjęs arba užstrigęs siurblys, sugedęs vienfazių variklių kondensatorius, automatinis variklio jungiklis yra aukštesnėje aplinkos temperatūroje nei variklis.

Tačiau gali būti, kad siurblys yra per mažas konkrečiai sistemai ir debitas yra didesnis nei nominalus siurblio debitas. Tokiu atveju, kad sumažintumėte debitą, pabandykite pridaryti slėginėje pusėje esančią sklendę tiek, kad variklio srovė sumažėtų iki leistinos vertės.