Ar leidžiama panardinamiesiems siurbliams dirbti sausąja eiga?

Siurbliui dirbant sausąja eiga gali būti pažeistas mechaninis sandariklis ir variklis. Todėl plūdiniai jungikliai turi būti išdėstyti taip, kad skysčio lygis nenukristų žemiau minimalus lygio, reikalingo siurblio darbui (taip pat žr. „Koks minimalus skysčio lygis reikalingas, kad siurblys galėtų tinkamai dirbti?“). Todėl prieš pirmą kartą paleidžiant siurblį visada reikia patikrinti, ar sąlygos konkrečioje sistemoje atitinka reikalavimus, pateiktus naudojimo instrukcijoje arba duomenų lape.