Kaip suprasti siurblio kreivę?

Siurblio kreivės x ašyje yra debitas, o y ašyje – slėgio aukštis. Grafike rodoma siurblio kreivė yra lenkta, žemėjanti iš kairės į dešinę.

Siurblio kreivėje parodomi visi galimi siurblio darbo taškai. Jie išsidėsto taip: didelis debitas = mažas slėgio aukštis; mažas debitas = didelis slėgio aukštis.

Šildymo sistemose sistemos kreivė priklauso nuo sistemos hidraulinių parametrų. Ši kreivė kerta siurblio kreivę taške, kuris yra siurblio darbo taškas.