Kaip sumontuoti plūdinį jungiklį?

Plūdinio jungiklio kabelis turi būti prijungtas prie išvado vamzdžio taip, kad likęs laisvas kabelio ilgis užtikrintų pakankamą skysčio tūrį. Reikia atsižvelgti ir į šulinio matmenis. Taip pat reikia pasirūpinti, kad šulinio gylis būtų pakankamas plūdinio jungiklio įsijungimui/išsijungimui, ir kad tarpas tarp šulinio dugno ir įvado būtų mažiausiai 60 cm.