Kaip veikia naktinis režimas?

Naktinis režimas įsijungia (jei nustatyta, kad jis įsijungtų) pagal iš šilumos generatoriaus paduodamo vandens temperatūrą.

Jis įsijungia, jei temperatūra per dvi valandas nukrenta 10–15 °C

ir ji krinta mažiausiai po 0.1 °C per minutę.

Siurblys vėl persijungia į normalų režimą iš karto, kai tik iš šilumos generatoriaus paduodamo vandens temperatūra padidėja 10 °C.

Naktinis režimas veikia tik tuo atveju, jei siurblys yra sumontuotas ištekamajame šilumos generatoriaus vamzdyje.