Kaip nustatyti variklio apsaugą?

Panardinamojo siurblio variklio apsaugos nustatymas

Šalto paleidimo metu variklio apsaugos relė turi suveikti mažiau kaip per 10 sekundžių, kai srovė yra penkis kartus didesnė už vardinėje plokštelėje nurodytą maksimalią variklio srovę.

Kad būtų užtikrinta geriausia panardinamojo variklio apsauga, variklio apsaugos relė turi būti nustatyta laikantis šių rekomendacijų:

1. Nustatykite apsaugos nuo viršsrovio relę maksimaliai variklio srovei, kuri nurodyta vardinėje plokštelėje.

2. Leiskite siurbliui pusę valandos padirbti normalia galia.

3. Pamažu mažinkite viršsrovio relės suveikimo srovę, kol ji suveiks.

4. Tada nustatykite 5% didesnę viršsrovio relės suveikimo srovę.

Dėmesio

Jei variklio apsaugos relės suveikimo charakteristikos netenkina šių reikalavimų, variklio garantija negalioja. Nustatyta viršsrovio relės vertė turi neviršyti vardinėje plokštelėje nurodytos maksimalios variklio srovės. Varikliams, paleidžiamiems žvaigždės-trikampio perjungimu, variklio apsaugos relę nustatykite taip pat, tačiau atkreipkite dėmesį, kad nustatyta relės suveikimo srovė turi neviršyti šios vertės:

apsauginės relės suveikimo srovė = nurodyta maksimali srovė x 0.58.

Maksimalus leistinas paleidimo žvaigždės-trikampio perjungimu arba paleidimo per autotransformatorių laikas yra 2 sekundės.

„Grundfos“ siūlo įvairių variklio apsaugos įrenginių, pvz., MP204 modulį. Daugiau informacijos rasite WebCAPS.