Kaip galima pašalinti šildymo sistemos / hermetiško rotoriaus siurblio užstrigimą?

Išjunkite siurblio maitinimą. Išsukite vardinės plokštelės centre esantį varžtą. Po ja esančiame velene yra griovelis. Įstatykite atsuktuvą į šį griovelį ir sukite veleną siurblio sukimosi kryptimi, kol pašalinsite užstrigimą.

Šiuolaikiniuose elektroniniuose šildymo sistemų siurbliuose varžto vardinės plokštelės centre nėra. Tačiau šiuolaikiniai siurbliai turi apsaugos nuo užstrigimo funkciją. Jei vis dėlto siurblys užstrigtų, reikia nuimti siurblio galvutę.

Dėmesio. Gali ištekėti karštas vanduo. Laikykitės įrengimo ir naudojimo instrukcijoje pateiktų saugumo nurodymų.