Siurblių auditas

Apžvalga

Apžvalga

Energijos taupymo galimybių apžvalga

Siurblių auditas – tai „Grundfos“ sukurta diagnostikos priemonė, leidžianti bet kokioje siurblių sistemoje identifikuoti per didelį energijos vartojimą. Mūsų siurblių auditų patirtis rodo, kad 30 – 50 % siurblių suvartojamos energijos gali būti sutaupyta, o tai reiškia didelį taupymo potencialą jūsų sistemoje ir galimą mažesnę žalą aplinkai.

Siurblių auditą atlieka „Grundfos“ specialistai remdamiesi matavimais. Jame dėmesys sutelkiamas į siurblio persiurbiamų medžiagų kiekį ir debito svyravimus per palyginti trumpą ir tiksliai apibrėžtą laikotarpį. „Grundfos“ specialistai prijungia įvairius matavimo prietaisus, kurie matuoja ir registruoja šiuos duomenis:

  • Apskaitomos vertės, pvz., debitas ir suvartojama energija
  • Analoginės vertės, pvz., slėgis, temperatūra, vandens lygiai
  • Įvykių dažnumas, pvz., siurblio paleidimo / sustabdymo, vožtuvo atidarymo / uždarymo

Siurblių audito metu įvertinamas bendras jūsų siurblių efektyvumas ir pateikiami pasiūlymai, kaip jį padidinti. Prie pasiūlymų pridedami galimos ekonomijos, CO2 emisijos sumažėjimo ir investicijų atsipirkimo laiko skaičiavimai.

Privalumai

  • Reikšmingas einamųjų sąnaudų sumažinimas
  • Svarbus anglies dioksido emisijų sumažinimas

Kontaktai

Susisiekite su mumis

Įvekite pageidaujamą paslaugą


Telefonas

8 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt