Skaičiuoklė

Nešvaistykite vandens

Paskaičiuokite kiek vandens išleidžiama veltui, belaukiant kol į dušą ar čiaupą atitekės tinkamos temperatūros vanduo.
(palikus tuščią langelį, bus skaičiuojama vidutinė 4,36 Eur/m3 kaina)
Kiekvieną dieną Jūs iššvaistote

0 sek

0 ltr švaraus vandens

Per metus susidaro:

0 h

0 ltr švaraus vandens

0 EUR