BE

file

„Grundfos“ supranta, kokia svarbi yra atsakomybė – aplinkai ir žmonėms, su kuriais mes gyvename, dirbame ir turime reikalų.

Rūpestis aplinka yra įaustas visuose mūsų verslo procesuose ir yra neatskiriamas nuo visų mūsų sprendimų. Mes kuriame tvarius, visą ciklą praeinančius sprendimus. Aktyviai siekėme ir gavome reikiamus aplinkosaugos sertifikatus ir visą veiklą vykdome griežtai pagal jų reikalavimus.

Atidžiai renkamės medžiagas ir kuriame gaminius, kuriuos galima perdirbti į antrines žaliavas. Kiekvienos naujos kartos siurbliai vartoja vis mažiau energijos.

Bet atsakomybė siekia toliau. Visame savo pasauliniame tinkle mes didelį dėmesį skiriame žmonių gerovei ir dalyvavimui mūsų pačių bendrovėje ir rinkoje bei visoje visuomenėje. „Grundfos“ laikosi atviros ir prieinamos pozicijos, mielai atsako į bet kokius klausimus, kurie žmonėms gali kilti apie mus. Būti atsakingais mums yra svarbiausia.

SAVO ATSAKOMYBĘ TRAKTUOJAME RIMTAI

„Grundfos“ yra visame pasaulyje veikianti bendrovė
Bet mes netikime, kad globalų verslą galima vykdyti tik vienu vieninteliu būdu. Mūsų per visą pasaulį nusidriekęs prekybos ir serviso įmonių tinklas sudaro mums sąlygas prisiderinti įvairiausioje aplinkoje, kaip tai sugeba ir mūsų produktai.

Perdirbamumas
„Grundfos“ siurbliai projektuojami taip, kad juos būtų galima kiek įmanoma daugiau panaudoti pakartotinai, nes mes pripažįstame, jog turime prisidėti prie aplinkos apsaugos. Tipiškame „Grundfos“ siurblyje nuo 90 iki 98% medžiagų gali būti panaudotos kaip antrinės žaliavos. 2–8 procentai medžiagų gali būti panaudotos šildymui.

Aplinkosaugos sertifikatai
„Grundfos“ didžiuojasi, kad mūsų gamyklos atitinka sertifikavimo pagal ISO 14001 standartą ir EMAS registracijos reikalavimus. Tai rodo mūsų atsidavimą ir atsakomybę aplinkosaugos srityje. Šis įsipareigojimas prasideda nuo gaminių projektavimo etapo ir baigiasi jų perdirbimu bei utilizavimu.

Tvarūs sprendimai
SQ Flex – tai nutolusioms vietovėms skirta, nedaranti žalos aplinkai vandens tiekimo sistema. Ji gali būti priderinta pagal konkrečius vartotojo poreikius, naudojant įvairius atsinaujinančius energijos šaltinius – vėją, saulę, arba juos kartu – tai, kas labiausiai tinka konkrečiomis klimato sąlygomis. O jeigu iš gamtos negaunama pakankamai energijos, SQ Flex sistema gali būti maitinama elektros generatoriaus arba akumuliatorių.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati